Âgâz-ı Gazeliyyât 204

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 408 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Güşâd-ı hâtır içün nev-bahâra hˇ âhiş yok
Dü-rûze reng-i gül-i i‘tibâra hˇ âhiş yok
Şikeste bâl degül şâhbâz-ı himmetimüz
Bu saydgâhda ancak şikâra hˇ âhiş yok
Müdâm harc iderüz kîse-i tevekkülden
Nevâziş ü kerem-i rûzgâra hˇ âhiş yok
Çeker mi cevrini ebnâ-yı ‘âlemün dil-i zâr
Tarab-fezâmuz iken vasl-ı yâra hˇ âhiş yok
Humârsuz mey-i bî-minnet ile eglenürüz
Neşât-ı câm-ı mey-i hoş-güvâra hˇ âhiş yok
Bu kârhânede Âgâh eger geçer geçmez
Suhan-fürûşlaruz gayr kâra hˇ âhiş yok

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir