Âgâz-ı Gazeliyyât 205

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 369 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Müyesser olsa dil-i zârı şâdmân kılmak
Olur tahammül-i âzâr-ı bâgbân kılmak
Riyâ degül ki ‘aceb ‘âşıkâne düşmişdür
Sana girişme bana terk-i hânmân kılmak
Ne sîne kaldı ne dil yakmaduk şerâr-ı gamun
Hazer ki müşkil imiş âteşi nihân kılmak
Figân ki sîne-i pür-kînesinde her ne ki var
Murâdı hep felegün bana imtihân kılmak
Karâr-ı düşmen o âvâre bülbülem Âgâh
Ki istemem bagal-ı gülde âşiyân kılmak

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir