Âgâz-ı Gazeliyyât 207

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 369 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bir nihâl-i nâz-ı kaddün gibi bâg-ı dilde yok
Her gülün zevk-ı temâşâsı dimâg-ı dilde yok
Tîre olmaz cebhe-i hurşîd mevc-i nurdan
Çîn-i gam sahbâ-yı mihnetde ayag-ı dilde yok
İktibâs-ı nûr iderken ma‘nî-i rûşen müdâm
Şimdi dûd-ı âhdan gayri çerâg-ı dilde yok
Rûşenâ-yı bahş-ı mihr ü mâhdur her zerresi
Lâleveş hâkister-i efsürde dâg-ı dilde yok
Çokdan olmuşdur gönül Âgâh nâ-peydâ henûz
Bir dil-i dîvâne yokdur kim sürâg-ı dilde yok

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir