Âgâz-ı Gazeliyyât 208

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 440 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ser-geşte-i mahabbet-i dilber mi olmaduk
Bin kere bezm-i ‘aşkda sâgar mı olmaduk
Yetmez mi itdi tevsen-i nâzına pây-mâl
Dil-hˇ âhı üzre hâke ber-â-ber mi olmaduk
Eyyâm-ı devletünde gönül olmaduk ne var
Âzürde-i hezâr-ı sitemger mi olmaduk
Nâ-puhte sanma mecmer-i pür-sûz-ı ‘aşkda
Dûd-ı siyeh mi ‘ûd mı ‘anber mi olmaduk
Deryûze-i neşât iderek la‘l-i yârdan
Âgâhveş yanında muhakkar mı olmaduk

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir