Âgâz-ı Gazeliyyât 21

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 483 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Benem kim zühd u takvâhânesin virâne itdüm hep
Harâb idüp riyâ mescidlerin meyhâne itdüm hep
Nigâh-ı bü’l-heves düşmen o gayret-pîşe şehbâzum
Ki gülşende şikâr-ı bülbül ü pervâne itdüm hep
Gönül mülkin ki teshîr eylemişdüm çok du‘âlarla
Ne bî-rahmam ki vakf-ı hıdmed puthâne itdüm hep
Ben ol âşüfte Mecnûnam ki te’sîr-i cünûnumdan
Melâmet şehrinün etfâlini dîvâne itdüm hep
Egerçi şâhid-i ma‘nâya Âgâh âşinâ oldum
Velî zevk u safâyı kendüme bîgâne itdüm hep

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir