Âgâz-ı Gazeliyyât 210

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 413 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pâ-bûsını ümmîd iderek câda bulunduk
Ol şûha hatâ eyledük üftâde bulunduk
Kat‘ eylemedük ‘âlem-i bâlâdan ümîdi
Mânend-i sadef gerçi ki deryâda bulunduk
Dîvânelere şehrde ragbet dahı çokdur
Bir niçe zamân biz dahı sahrâda bulunduk
Kendi gibi bir âfetün âşüftesi gördük
Her hüsn ile mümtâz ki dildâde bulunduk
Âyîne kadar kıymetimüz olmadı Âgâh
Biz her ne kadar sâf-dil ü sâde bulunduk

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir