Âgâz-ı Gazeliyyât 211

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 408 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Yâra te’sîr idecek nâle-i cângâh da yok
Dilden endûh-ı gamı zâ’il ider âh da yok
Yâr müstagnî vü ben bî-ser ü sâmânda ise
Ferş-i râh eyleyecek kâle-i dil-hˇ âh da yok
Dile baglandı reh-i bî-gamı ol mertebe kim
Şimdi vâdî-i cünûna gidecek râh da yok
Bu kadar şîve ile râzıyuz ol bed-hûdan
Ki dile ‘âtıfeti yog ise ikrâh da yok
Cevrden kalmadı bir ehl-i vefâ kûyunda
Şimdi farz eyle ki sevdâ-zede Âgâh da yok

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir