Âgâz-ı Gazeliyyât 215

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 497 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Nâ-tüvân-ı çeşm-i mahmûr-ı bütânuz şimdilük
Anun içün gâh pinhân geh ‘ayânuz şimdilük
Sâyemüzden geçmege kâdir degülken bir kadem
Zerreveş mihr ile dâ’im hem-‘inânuz şimdilük
Tab‘ına yârun neşât-engîz iken sahbâ kadar
Hâtırında gam gibi bâr-ı girânuz şimdilük
Hattımuz yok la‘l-i sâkîden leb-i peymâneden
Nûş idüp hûn-âbe-i dil-şâdmânuz şimdilük
Bir zamân Âgâh ile zühd ârzû olduk yeter
İster olsa sâkin-i kûy-ı mugânuz şimdilük

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir