Âgâz-ı Gazeliyyât 217

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 402 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Hakîr ise ne kadar âdemi zamânemüzün
‘Adû-yı ekber olur hem-demi zamânemüzün
Turur iki saf-ı müjgân gibi nazarda müdâm
Göz açdırur mı neşât u gamı zamânemüzün
Severdi buhlı o da ‘asrun iktizâsı ile
Olaydı hâtem eger Hâtemi zamânemüzün
Sakın nasîhat-i ehl-i garazdan ey dil-rîş
Ki zahmı tâze ider merhemi zamânemüzün
Denî vü sifle tabî‘at o denlü ‘âlem kim
Zemîne geçmededür şebnemi zamânemüzün
Misâl-i kavs-ı kuzah zîb ü zînete mâ’il
Henûz nâzda kadd-ı hamı zamânemüzün
Göreydiler nicedür de’bi mey-keşân Âgâh
Bir iki gün ben olaydum Cemi zamânemüzün

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir