Âgâz-ı Gazeliyyât 219

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 369 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cân bâgışlar nigeh-i şûhı ‘atâ böyle gerek
Dilrübâdan reviş-i mihr-i vefâ böyle gerek
Nâle merdûd-ı kabûl âh ise me’yûs-ı eser
Ka‘be-i hüsnde âyîn-i du‘â böyle gerek
Düşse mir’at-ı dile ‘aks-i hayâli sıkılur
Yâr-ı mahcûb olıcak şerm ü hayâ böyle gerek
Serv-i kaddün ki çeker rîşe gönülden gönüle
Nahl-i dil-keşdür ana neşv ü nemâ böyle gerek
Çeşmi nâz itmede Âgâh o kadar mâhir kim
Vâkıf olmaz nigehi tarz-ı edâ böyle gerek

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir