Âgâz-ı Gazeliyyât 22

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 458 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Vâdi-i ‘aşk hoş fezâdur hep
Gül ü hârı girişme-zâdur hep
Reng reng derd-i serdeyüz gûyâ
Sandal-ı cebhemüz hınâdur hep
Çeşm ü ebrû vü zülf-i dildârun
Biribirine mübtelâdur hep
Deheninden de hûrde hâlleri
Kevkeb-i tâli‘üm Sühâdur hep
Oldı rûşen hatunla dîde-i baht
Sürmemüz sâye-i hümâdur hep
Vasf-ı rûhsârun ile Âgâhun
Lafz u ma‘nâsı hoş edâdur hep

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir