Âgâz-ı Gazeliyyât 220

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 511 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Visâl-i yâr ile dil şâd u hurrem olsa gerek
Budur ümîdimüz Allâhua‘lem olsa gerek
Yanımda olmadı bir dem karâr-dâde gönül
Felâh bulmayacak bana hem-dem olsa gerek
Tılısm-ı cebhe-i pür-çîn yâr-ı feth oldı
Henûz vefk-i murâd üzre ‘âlem olsa gerek
Hevâ-yı gamkedemüz öyle hüzn-perver kim
İnince sâgara mey şîşeden gam olsa gerek
Gelürse zevk u gam Âgâh böyle pey-der-pey
Sürûr-ı meclisimüz hayr-ı makdem olsa gerek

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir