Âgâz-ı Gazeliyyât 223

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 372 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bî-sebeb rengîn degüldür âl-i destârun senün
Âşikâr oldı şafakdan mihr-i ruhsârun senün
Nâ-güvâra şerbet-i hun-ı cigerdür içdügi
Şîve-i perhîz bilmez çeşm-i bîmârun senün
Cilveger berg-i gül rûyunda reng-i inkılâb
Dehşet-i gülçîn görmüş gibi gülzârun senün
Ben degül Kerrûbiyânı beste-i zencir ider
Nîm-cünbüşle ham-ı zülf-i siyehkârun senün
Gör ne Yûsufsın ki nakd-ı cân ile Âgâhveş
Gâ’ibâne görmeyüp oldum harîdârun senün

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir