Âgâz-ı Gazeliyyât 226

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 414 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Âşıkam girye benüm tab‘-ı ferahyâb senün
Dil-i pür-dâg benüm lâle-i sîr-âb senün
Ey dil ey dil görelüm kankısı def‘-i gam ider
La‘l-i dildâr benüm câm-ı mey-i nâb senün
Dönmeseydi felege dirdüm idüp kat‘-ı nizâ‘
Ol kamer çehre benüm mihr-i cihân-tâb senün
Zâhidâ ben dimeyem sen de riyâsuz söyle
Delk-i sad-pâre benüm kâkum ü sincâb senün
Hâkdan ref‘ idüp Âgâh didi yâr bana
Leb-i pür-hande benüm dîde-i pür-âb senün

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir