Âgâz-ı Gazeliyyât 23

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 406 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Turfe Mansûram ki dârumdan gelür bûy-ı şarâb
Nahl-i tâkem berg ü bârumdan gelür bûy-ı şarâb
Ârzû-yı la‘l-i meygûnun helâk itse beni
Tâ ebed hâk-i mezârumdan gelür bûy-ı şarâb
Haşre dek eşk-i nedâmet şüst ü şû itse yine
Tevbe-i pür-inkisârumdan gelür bûy-ı şarâb
Rind-i sûfî-mezheb ü şeyh-i kalender-meşrebem
Delk-i pür-nakş u nigârumdan gelür bûy-ı şarâb
“len terânî” na‘re-i mestânedür gûş-ı dile
Tûr-ı ‘aşkam kûhsârumdan gelür bûy-ı şarâb
Şi‘r-i pür-keyfiyyetem Âgâh tahrîr eylesem
Hâme-i ‘anber-nisârumdan gelür bûy-ı şarâb

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir