Âgâz-ı Gazeliyyât 232

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 378 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Kâr mevkûf-ı zamân lîk zamân elde degül
Hayf ser-rişte-i ‘ömr-i güzerân elde degül
Âteşüm reng-i hınâveş degül engüşt-nümâ
Dildedür şu‘le-i sevdâ-yı bütân elde degül
Çok da tenhâ-rev-i halvetgeh-i agyâr olma
Düşmen-i ‘ismet olan hˇ âb-ı girân elde degül
Yine ol âfete sermâye olurdı gazaba
Nice şükr eylemeyem dâg-ı nihân elde degül
N’ola deryûzeger-i bâb-ı tevekkül olsak
Tek ü pû bî-hûde vü sûd ü ziyân elde degül
İsterem ‘ukde-güşâ olmagı ammâ Âgâh
Neyleyem nâhın-ı tedbîr-i cihân elde degül

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir