Âgâz-ı Gazeliyyât 233

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 514 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dostluk düşmen-i bedkârdan olmaz me’mûl
Bûy-ı cân-perver-i gül hârdan olmaz me’mûl
Görmedük feyz-i ruh-ı yârı hat u hâlinde
Nûr-ı hurşîd şeb-i târdan olmaz me’mûl
Teng-meşreb o kadar gonca-i neşküftesi kim
Yarum agızla suhan-ı yârdan olmaz me’mûl
Hˇ âhiş-i devlet-i dünyâ dil-i rencûrda yok
İştihâ merdüm-i bîmârdan olmaz me’mûl
Başına dönse de pervânesini şem‘ yakar
Merhamet tab‘-ı sitemkârdan olmaz me’mûl
Bir mezâk üzre degül fikr hep ehl-i suhanun
Bâdenün neşvesi esrârdan olmaz me’mûl
Köhne vü nev ne kadar cevr ü sitem var ise it
Şevke Âgâh-ı tama‘kârdan olmaz me’mûl

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir