Âgâz-ı Gazeliyyât 234

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 411 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gülzâr-ı dehrden gül ü reyhâna kâni‘ ol
Ya‘nî ki zülf ü ‘ârız-ı cânâna kâni‘ ol
Yüz sürme pây-ı nâzına her ser ü ser-keşün
Ey tıfl-ı eşk gûşe-i dâmâna kâni‘ ol
Hûbân-ı dehri sorma çekilmez cefâları
Ey çarh-ı pîrî mihr-i dırahşâna kâni‘ ol
Dâ’im kebâb-ı bî-nemek ister şarâb-ı dil
Ey ‘âşık-ı gedâ dil-i büryâna kâni‘ ol
İhsân-ı dest-i merhamet-i rûzgârdan
Âgâh tab‘-ı şûh-ı suhandâna kâni‘ ol

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir