Âgâz-ı Gazeliyyât 235

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 361 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne ‘ahdine firifte ol ne vefâsın al
Sabr it zamâne âdeminün mûmiyâsın al
Dünyâyı terk itdügüne bakma zâhidün
Nakşın çıkarmak ister isen bûryâsın al
Tâ itmemiş zamâne seni pây-mâl-i gam
Pîr-i mugânun iki elünle du‘âsın al
Müstagni ol ‘atâ-yı cihândan o denlü kim
Memnûn olursa Hızrdan âb-ı bekâsın al
Zîr-i felekde ister isen dil-güşâ makâm
Âgâh gibi gûşe-i fakr u fenâsın al

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir