Âgâz-ı Gazeliyyât 236

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 394 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönül hadeng-i cefâsını câna minnet bil
Ne kim gelürse o hûn-rîzden ganîmet bil
Yüzi bihişt ü lebi kevser ü kaddi tûbâ
O gün ki yâr ile haşr olasın kıyâmet bil
Eger şarâb eger hûn-ı dil virür sâkî
Tamâm-ı şevk ile nûş eyle câm-ı ‘işret bil
Yeter ümîd-i şifâ ey dil-i muhâl-endîş
Marîz-i ‘aşk-ı bütân oldıgunı sıhhat bil
Şikâyet eyleme Âgâh cevr-i dilberden
Bu çekdigün sitemi dahı birr-i sohbet bil

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir