Âgâz-ı Gazeliyyât 237

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 471 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Rind-i sâfî-meşreb isen ‘âlemi meyhâne bil
Gerdiş-i leyl ü nehârı gerdiş-i peymâne bil
İtme ebnâ-yı zamândan ni‘met-i elvân tama‘
Bî-nemek sohbetlerinden kâm alsan dâne bil
Bir şikâyet-nâmedür bâl ü per-i pervâneden
Sahn-ı Kâgıdhâne vü fânûsı dîvânhâne bil
Böyle tahrîk-i cünûn eylerse ey dil zülf-i yâr
Gerçi Eflâtûn isen evvel seni dîvâne bil
Olmasun rencîde tab‘-ı nâzükün Âgâhdan
Sözlerin cânâ nasîhat bilme hep efsâne bil

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir