Âgâz-ı Gazeliyyât 239

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 425 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Girye fursat virmez itsem rûy-ı rahşânun hayâl
Başka hâlet el virür itdükçe dâmânun hayâl
Reşkden cismümde cân sînemde dil pür-ıztırâb
Mübtelâlardan kim itmiş yine müjgânun hayâl
Haşre dek hâkinde yer yer sünbül ü reyhân çıkar
Eyleyen bir kere zülf-i ‘anber-efşânun hayâl
Hâtırumda rîşe tutmışdur nihâl-i kâmetün
İtmemek mümkin mi yâ serv-i hırâmânun hayâl
Şi‘ri Âgâhun n’ola şîrîn mezâk itse dili
Gâh ider la‘lün gehî sîb-i zenahdânun hayâl

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir