Âgâz-ı Gazeliyyât 24

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 464 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Zihî yektâ resûl-i ‘arş-ı kadr-i lâ-mekân-rif‘at
Ser-efrâz-ı risâlet mahrem-i râz-ı ülûhiyyet
Fürûzân-ı güher bahr-ı şefâ‘at cevher-i zâtı
Vücûdı ‘âsıyân-ı ümmetâne âyet-i rahmet
Müberrâ zahmet-i levh u kalemden şâhid-i ‘ilmî
‘Alîm-i cümle edyân âb-rû-yı mezheb ü millet
Bihîn-i âferîniş pâdişâh-ı sûret u ma‘nî
Hudâdan devlet-i pâ-bûsın ister kevser-i cennet
Nübüvvet destgâhâ kemterîn hâk-i derun Âgâh
Niyâz eyler tavâf-ı ravzanı fevt olmadın fırsat

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir