Âgâz-ı Gazeliyyât 242

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 476 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bahr-ı âteş-i habâb ya‘ni dil
Ma‘den-i ıztırâb ya‘ni dil
Dûd-ı ‘anber nisâr ya‘ni âh
Nâfe-i müşg-i nâb ya‘ni dil
Gül-i şeb-bûy-ı feyz hande-i subh
Beyza-i âftâb ya‘ni dil
Perdesüz nigâh ya‘ni hüsn
Gark-ı şerm ü hicâb ya‘ni dil
Künc-i mihnetde hem-dem-i Âgâh
Tıfl-ı hâzır-cevâb ya‘ni dil

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir