Âgâz-ı Gazeliyyât 244

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 383 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Şûh olsa zülf-i pür-şiken olmazsa gam degül
Fânûs-ı şem‘-i encümen olmazsa gam degül
Rindâne nukl-i bâde habâb-ı şarâbdur
Pür-şûr meyve-i zekan olmazsa gam degül
Şebnem misâl ‘âlem-i bâlâya nâzıruz
Manzûrımuz gül ü çemen olmazsa gam degül
Kumrî ki serve nagme-serâ gice râstdan
Bülbül gibi hezâr-fen olmazsa gam degül
Fikr-i metîn ile bulur Âgâh imtiyâz
Ferhâdun adı Kûhken olmazsa gam degül

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir