Âgâz-ı Gazeliyyât 250

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 385 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Rehîn-i ye’s olayum ger huzûr istersem
Gam ile haşr olayum ger sürûr istersem
Murâdı üzre sipihr eylesün beni pâ-mâl
Virüp fütâdegî elden gurûr istersem
Çü şem‘-i sûz-ı mahabbet bana harâm olsun
Miyân-ı bezm-i tarabda zuhûr istersem
Zamâne ülfet-i zühhâd ile ‘azâb itsün
Cenâb-ı pîr-i mugândan nüfûr istersem
Misâl-i ehl-i suhan gamz olmayam Âgâh
Bu siflegâhda ‘akl u şu‘ûr istersem

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir