Âgâz-ı Gazeliyyât 251

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 400 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gâretger-i dîn yârdan Allah’a sıgındum
Ol şûh-ı tama‘kârdan Allah’a sıgındum
Görür gözedür âyîneveş gönlümi ol mâh
Çeşm-i bed-i agyârdan Allah’a sıgındum
Kâlâ-yı dil ü câna meger ragbet ider mi
Bu seyr-i harîdârdan Allah’a sıgındum
Dildâr ile gördük de rakîb itdi tevâzu‘
Ol ham-şüde dîvârdan Allah’a sıgındum
Çokdur sitemümden dimiş efgân iden ammâ
Âgâh dil-i efgârdan Allah’a sıgındum

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir