Âgâz-ı Gazeliyyât 253

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 367 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil-i pür-sûz ile bî-sabr u karâr-ı ‘aşkam
Hânmân sûhte-i tâb-ı şerâr-ı ‘aşkam
Eşk-i gülgûn u ruh-ı zerd güvâhumdur kim
Perveriş yâfte-i bâg u bahâr-ı ‘aşkam
Halka-i ka‘be bana vahşet-i dâm-âver iken
Şimdi bî-zahmet-i sayyâd-ı şikâr-ı ‘aşkam
Bir zamân gerçi hazef-pâre-i bî-kıymet idüm
Gevher-i mu‘teberüm tâ ki nisâr-ı ‘aşkam
Dest-i himmet ile ger itse ser-efrâz beni
Yine Âgâh-sıfat hâk-i diyâr-ı ‘aşkam

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir