Âgâz-ı Gazeliyyât 254

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 460 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Seher ki dildeki sûz-ı nihân fâş itdüm
Bir âh ile nefes-i subhı şu‘le-pâş itdüm
Bu kârhânede bî-kayd-ı atlas u dîbâ
Hemân müşâhede-i hüsn-i hoş-kumâş itdüm
Ezel ki kısmet-i erbâb-ı ‘işret eylediler
Nevâle-i gam u laht-ı dile telâş itdüm
Görünmez olsa n’ola şermden ruh-ı ümmîd
Ki nîş-i nâhun-ı hırmân ile hırâş itdüm
‘Aceb mi hâme-i Âgâh olursa şûh-rakam
Ki tîg-ı ebrû-yı hûbân ile tırâş itdüm

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir