Âgâz-ı Gazeliyyât 255

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 481 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gezmese duhter-i rez herze humârın aramam
Gül der-âgûş-ı nesîm olmasa hârın aramam
Kevkeb-i tâli‘ eger olsa çerâg-efrûzum
‘Âlemün mihr ü meh ü leyl ü nehârın aramam
İl çerâg ile arar birbirinün nîk ü bedîn
Dinlerem zemzeme-i zâg u hezârın aramam
Sâgarumda ne bulundıysa ana hursendüm
Bu günün bâde-i gülfâmını yârın aramam
Revişi tâze vü nâ-dîde gerek hûblarun
Köhne dîvâr gibi nakş u nigârın aramam
Bâz-ı endîşe ile sayd-ı ma‘ânî hoşdur
Yoksa seg-i dem-zede her deşt şikârın aramam
Kimyâ künc-i kanâ‘at gibi olmaz Âgâh
Olsa hâk olsa da sîm-âb-ı mezârın aramam

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir