Âgâz-ı Gazeliyyât 256

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 364 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sipihr-i hüsnde bir âftâb-ı meh-cebîn buldum
Felek ragmına ben de bir civân-ı nâzenîn buldum
Olup zünnâr-bend-i imtihân deyr-i mahabbetde
Hezârân küfr ü dîn her gûşede ‘uzlet-nişîn buldum
O dergâhun ki ben hâk-i reh oldum âstânında
Leb-i sad-dîde-i ümmîdvârı bûse-çîn buldum
Rakîb-i dîv olursa n’ola mahkûm ihtiyâr ile
Ki ben la‘lün gibi ey meh Süleymânî nigîn buldum
Derûn-ı dilde cûş-ı ıztırâb-ı şevkden Âgâh
Yitirdüm hûn-feşân peykânın ammâ âteşîn buldum

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir