Âgâz-ı Gazeliyyât 257

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 411 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bir âh ile felek âyînesin siyâh idebilsem
Savâb iderdüm eger böyle bir günâh idebilsem
Olurdum âyîneveş tâ-be-haşr mest-i temâşâ
Tamâm-ı ‘ömrde küstâh bir nigâh idebilsem
Hatâ vü cürmüme ümmîddür ki bakmaya sâkî
Cenâb-ı pîr-i harâbâtı ‘özr-hˇ âh idebilsem
Olurdı dâg-ı dilüm hâl-i rûy deşt-i mahabbet
Çü lâle-sûz-ı dilüm zîver-i külâh idebilsem
Olurdı tâ‘atüm Âgâh hem-nişîn-i icâbet
Ger âstâne-i dildârı secdegâh idebilsem

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir