Âgâz-ı Gazeliyyât 26

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 485 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bahâr-ı zevk-bahş-ı kâmrânîdür dem-i vuslat
Gül-i şâd-âb-ı bâg-ı mihrbânîdür dem-i vuslat
Revâdur ger metâ‘-ı nâz u şîve râygân olsa
Zamân-ı ruhsat-ı ‘ayş-ı nihânîdür dem-i vuslat
Mezâk-ı telhine zehr-âbe nûş-ı bezm-i hicrânun
Şarâb-ı hoş-güvâr-ı zindegânîdür dem-i vuslat
İrişdür dûd-ı âhun çarha ey dil şâm-ı hicrânda
Ki şem‘-i bezm-i subh-ı zindegânîdür dem-i vuslat
Virür ‘uşşâka zevk-ı vasl-ı yâr Âgâh eş‘ârum
Ki her beytinde bir mısrâ‘-ı sânîdür dem-i vuslat

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir