Âgâz-ı Gazeliyyât 260

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 379 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

‘Andelîbem ma‘nî-i rengîn bahârumdur benüm
Gülşen-i ‘âlem gül-i bî-i‘tibârumdur benüm
Tab‘-ı şûhum zîr-rân itse kümeyt-i kilkümi
Mısra‘-ı berceste tıfl-ı ney-süvârumdur benüm
Turfe murg-ı şûh-ı destânum ki olsam nagme-senc
Savt-ı bülbül hande-i bî-ihtiyârumdur benüm
Kûh kûh-ı sabrum ammâ çeşm-i mahmûr-ı bütân
Düşmen-i ârâm-ı cân-ı bî-karârumdur benüm
Kûhken olmaz benümle hem-terâzû ‘aşkda
Bî-sütûn Âgâh seng-i kem-‘ayârumdur benüm

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir