Âgâz-ı Gazeliyyât 261

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 380 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Vazîfe ârzû-yı hˇ ân-ı nâ-kesân degülem
Hümâ makâmam u murg-ı her âşiyân degülem
Elümde gerçi ne gül var ne deste-i sünbül
Ne lutfdur bu ki memnûn-ı bâgbân degülem
Türüş cebînî-i gerdûn şarâb-ı nâbumdur
Ki ben bu bezmde nâ-hˇ ânda mihmân degülem
Kad-ı hamîdeden ey meh bu derd yetmez kim
Keşîde idecek âgûşuna kemân degülem
Hezâr şükr ki Âgâh bu hasedgehde
Musîbet-i digerân ile şâd-mân degülem

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir