Âgâz-ı Gazeliyyât 262

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 397 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Pinhân-ı zevk-ı vuslatı hicrânda bulmuşam
Dil-hˇ âhum üzre Yûsufı zindânda bulmuşam
Her turre-i müselsele kayd itmem ey perî
Sanma kebûter-i dili yâbânda bulmuşam
Sad-bâg-ı hande-i güle pâ-dâş ider miyem
Ol zevkler ki dîde-i giryânda bulmuşam
Şâdam gönül ki gamze-i hûn-rîz-i yârdan
Sad-zahm-ı tâze sîne-i sûzânda bulmuşam
Ger kîmiyâ-yı meskenet ü ger gınâ-yı kalb
Âgâh cümle ‘aşk-ı civânânda bulmuşam

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir