Âgâz-ı Gazeliyyât 264

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 373 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gird-i bâd-ı deşt-peymâyam ki mesken bulmadum
Murg-ı himmet gibi gönlümce nişîmen bulmadum
Nâ-resâ gördüm kumâş-ı dehri tâ o denlü kim
Câmesinden âstîn buldumsa dâmen bulmadum
‘Andelîbâsâ cihân gülzârını seyr eyledüm
Şâd ider bir hâtır-ı nâ-şâdı gülşen bulmadum
Neyleyüm şimden girü hurşîd-i ‘âlem-tâb olup
Kim bu hissetgâhda nâ-beste revzen bulmadum
Bülbül ü pervânenün gûş eyledüm feryâdını
Nâle-i Âgâhdan dil-sûz-ı şîven bulmadum

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir