Âgâz-ı Gazeliyyât 266

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 407 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Behreverdür ‘aşkdan şûh-ı dil-ârâmuz bizüm
Bülbülin âzürde itmez verd-i ra‘nâmuz bizüm
Yâr ile agyârdan pinhânî germ-ülfetüz
Mahv-ı hurşîdüz ki görmez çeşm-i a‘dâmuz bizüm
Zülf-i Leylîden kemend ister şikâr-ı kemteri
Nâzenindür ol kadar âhû-yı sahrâmuz bizüm
Sıklet-i çîn-i cebîn-i mevcden âsûdedür
Ol kadar leb-rîzdür gevherle deryâmuz bizüm
Olmazuz Âgâhveş minnet-keş-i bâd-ı sabâ
Zülf-i yâra bestedür dest-i temennâmuz bizüm

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir