Âgâz-ı Gazeliyyât 268

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 463 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey cemâlün âftâbı rahmetel lil alemın”
Pertev-i kandîl-i mihrâbun “hüdel lil müttekıyn
Defter-i ‘ısyân ser-â-ser düşdi bahr-ı rahmete
Oldı nakş-ı hâtemün tâ kim şefî‘ü’l-müznibîn
Yazdı menşûr-ı risâlet çün kazâ kâtibleri
Çekdi tugrâ yerine imzâ-yı hatemü’l- mürselîn
Çün tufeylündür zuhûr-ı enbiyâ vü evliyâ
Şânuna “levlâk”bürhânı hitâb-ı bihterîn
Dâver-i rûz-ı cezâ hˇ âhende-i lutf u ‘atâ
Sen gibi sultân-ı dîn Âgâh gibi kemterîn

Agah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir