Âgâz-ı Gazeliyyât 269

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 375 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Vifâk-ı gayrdan geç düşmen olsun meh-likâ olsun
Ne var hârun vefâsında gül olsun bi-vefâ olsun
Hevâdan nem kapar giryânlıga çeşm-i ter-i ‘âşık
Degül muhtâc nakş-ı mûsikîye nakş-ı pâ olsun
Ser-i kûyunda cism-i nâ-tüvân hâk oldı yetmez mi
Dahı bilmem ne olsun sürme olsun tûtiyâ olsun
Garaz rif‘at-me’âb olmakdan ihsândur za‘îfâne
Nihâl-i bî-semer isterse bî-neşv ü nemâ olsun
Mahabbet – hırka-pûşı atlas-ı eflâke nâz eyler
Olursa fakr-ı zâhir gam degül dilde gınâ olsun
Ne benden âh-ı âteşbâr u ne senden bana âzâr
Dönen sözinden ey gerdûn-ı keç-rev âsiyâ olsun
Senün yetmez mi hüsnün gülşeninde nagme-senc Âgâh
Dü-sad zâg olmasun bir ‘andelîb-i hoş-nevâ olsun

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir