Âgâz-ı Gazeliyyât 270

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 381 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Degülken bir nigâh-ı mihre tâb- âver hicâbından
O tıfl-ı nevresün dâgum rakîbün intisâbından
Ruh-ı gülfâmı çeşmümde nihândur n’ola olursa
Dimâg-ı cân mu‘attar eşkimüz bûy-ı gül-âbından
Felekde bî-tekellüf kevkeb-i ikbâl anundur kim
Çıka her subh-dem bir mihr-i tâbân câme-hˇ âbından
Mesîhâsâ eger gerdûna çıksa dil halâs olmaz
Firîb-i gamzesinden turre-i pür-pîç ü tâbından
Mülâkât eylemiş bilmem leb-i dildâr ile Âgâh
Ki bûy-ı cân gelür peymânenün dürd-i şarâbından

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir