Âgâz-ı Gazeliyyât 272

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 337 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ne mümkün eylemek ey mâh-rû kat‘-ı nazar senden
K’olur girdâb ayırılsa bir dem çeşm-i ter senden
Şu denlü olmışam âyîneveş leb-rîz-i hayret kim
Sen âgûşumda mest-i cilve vü ben bî-haber senden
Nice ‘âşık hirâsân olmasun ey gamze-i hûn-rîz
Ki bu hışm ile görse fitne eyler el-hazer senden
Ketân-ı subhdan pîrâhen itse dâye-i gerdûn
Yine şermende-i âzâr olur ey sîmber senden
‘Aceb meşşâtadur Âgâh kilk-i ren-âmîzün
Ki gül gibi dimâg âşüftedür ehl-i hüner senden

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir