Âgâz-ı Gazeliyyât 273

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 323 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bî-bâk seyr-i ‘ârız-ı yâr itmemek niçün
Sâgarda bâde def‘-i humâr itmemek niçün
Olmış çemen şükûfesi hep çeşm-i intizâr
Ey pür-bahâne seyr-i bahâr itmemek niçün
Sayyâd-ı dest-i cân ile rengîn tezerv-i ‘afv
Şehbâz-ı tevbe elde şikâr itmemek niçün
Ferdâya salma hâcetini bî-nevâlarun
Ey renc-dost biri hezâr itmemek niçün
Olma çü seyl-i hâne ber-endâz-ı herze-gerd
Bir yerde kûh gibi karâr itmemek niçün
Her sifle dest-i bûsuna varmaz dehânımuz
Bûs-ı ‘izârdan bile ‘âr itmemek niçün
Deryâda var mıdur güherün kadr ü kıymeti
Âgâh söyle terk-i diyâr itmemek niçün

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir