Âgâz-ı Gazeliyyât 274

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 369 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönül sezâ-yı temâşâ-yı yâr olur bir gün
Mükedder âyînemüz bî-gubâr olur bir gün
Gider bürûdet olur bezm-i vasl-ı germ-â-germ
Kalur mı böyle zemistân bahâr olur bir gün
Alur göz ile bakar gevher-i sirişküme yâr
Budur karîne dür-i gûşvâr olur bir gün
Uzatma çok da tırâş eyle hattunı cânâ
Bu mûra merhamet idince mâr olur bir gün
Müdâm hâk-i mezelletde kalmaz ehl-i hüner
‘Akîkın adı çıkar nâmdâr olur bir gün
Felekden itme kabûl âdemiyyet itse dahı
Bu mûmiyâ sebeb-i inkisâr olur bir gün
O vahşiyi bilürüz sayd olur degül Âgâh
Bu sözle eglenürüz kim şikâr olur bir gün

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir