Âgâz-ı Gazeliyyât 275

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 381 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Sipihr ‘âciz iken imtihân-ı âhumdan
O seng-dil hazer itmez sinân-ı âhumdan
O saht-bâzû-yı meydân-ı himmetem ki olur
Hamîde ebrû-yı hubân kemân-ı âhumdan
Miyân-ı ehl-i mahabbetde bî-nişân sanma
Ki ehl-i derd bilürler nişân-ı âhumdan
Hazer sirişk-i şerer bâr-ı çeşm-i pür-hûndan
Ki berk sûziş olur dûdmân-ı âhumdan
Yeter harâbî-i agyâra bir tıbış Âgâh
O şûh tutmasa her dem ‘inân-ı âhumdan

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir