Âgâz-ı Gazeliyyât 276

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 624 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil mâ’il-i her dilber-i nâzende mi olsun
Her şûha o yektâ güher erzende mi olsun
‘Âşık heves-i vaslun ile bâga mı varsun
Bülbül gibi gülzârda hˇ ânende mi olsun
Ey çarh-ı siyeh kâse yeter minnet-i rûzî
Âzâde iken halk sana bende mi olsun
Her berg-i güli tâze-leb-i yâra mı benzer
Her gonce sezâvâr-ı şeker-hande mi olsun
İtsün mi hemân vasf-ı kad ü ‘ârızun Âgâh
Hep defter-i eş‘ârı hoş-âyende mi olsun

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir