Âgâz-ı Gazeliyyât 279

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 446 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Firkat demidür ey dil-i nâlân ne turursın
Kârun mı degül nâle vü efgân ne turursın
Ol âfete benzer yine bir şûha mı bakdun
Ey dîde-i ter vâlih ü hayrân ne turursın
Bilmem ‘aceb ol gamze-i hûn-rîzi mi gördün
Yanumda gönül böyle hirâsân ne turursın
Bu bâgda bülbüllere gülçîne mi nâzun
Göster yüzün ey gonçe-i handân ne turursın
Yakdı şeb-i firkatde beni âteş-i hasret
Ey eşk yeter dîdede pinhân ne turursın
Âzâdelerün yeri degül gülşen-i ‘âlem
Âgâhveş ey serv-i hırâmân ne turursın

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir