Âgâz-ı Gazeliyyât 282

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 369 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey gamzesine ruhsat-ı cevr ü cefâ viren
Virmez mi sana sûz-ı mahabbet bana viren
Ey dil telâş-ı ni‘met-i dîdâr tâ-be-key
Sen sâbir ol ki rızk virür iştihâ viren
Hûn-ı cigerle eyleme tahsîl-i reng ü bû
Ey tıfl-ı hû hınâ da virür dest ü pâ viren
Ben nâ-tüvânın itdi helâk-ı tegâfüli
Her bî-vefâya derdden evvel devâ viren
Ey kâşki vireydi birâz sâye-i kerem
Âgâh o nahl-i ser-keşe neşv ü nemâ viren

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir