Âgâz-ı Gazeliyyât 283

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 420 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ser-mest-i tegâfül-i nigeh-i yâra ne dirsin
Vâkıf mı degül hâl-i dil-i zâra ne dirsin
Müjgânları âlûde-i hûn-ı dil ü her-dem
Çeşm-i siyehi itdügi inkâra ne dirsin
İnsâf mıdur tâ-be-key izhâr-ı tecâhül
Meftûnunam ey şûh sitemkâra ne dirsin
Ey ‘aşk beni gamla zebûn oldı mı sandun
Destümde olan sâgar-ı ser-şâra ne dirsin
Dünyâyı şehîd itdi vü nûş eyledi kanın
Sîr olmadı ol gamze-i hûn-hˇ âra ne dirsin
Âgâh o şûh itmedügi cevr mi kaldı
Olmaz mütenebbih dil-i bî-‘âra ne dirsin

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir