Âgâz-ı Gazeliyyât 285

Agah Efendi

1630 - 1728
  • 356 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey dil harâb-ı gamze-i hûbân degül misin
Seng-i cefâ vü cevr ile vîrân degül misin
Ben tîre kevkeb olduguma kâni‘ olmışam
Ey mâh sende fitne-i devrân degül misin
Hep va‘de-i dürug ile geçdi zamân-ı hüsn
Bir kerre togrı söyle müselmân degül misin
Yûsuf kenâr-ı çâhda âb-ı hayât ise
Pîrâhen-i hayâtda sen cân degül misin
Yâr elde câm-ı bâde vü sen ‘özr-i tevbe-hˇ âh
Âgâh koy riyâyı peşîmân degül misin

Agah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir